NOTE: Для работы сайта необходимо включить javascript.

Головна arrow Страхові послуги arrow Добровільне страхування медичних витрат
Добровільне страхування медичних витрат

    Добровільне страхування медичних витрат — вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров’ям застрахованої особи та медичними витратами застрахованої особи, а також її додатковими витратами, які безпосередньо пов’язані з настанням страхового випадку під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки).
    Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на отримання застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у зв’язку з захворюванням застрахованої особи, загостренням хронічного захворювання, розладом здоров’я застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або її смертю внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки);
    Вартість (ціна, тариф) страхових послуг за цим видом страхування визначається в відповідних Правилах страхування.