NOTE: Для работы сайта необходимо включить javascript.

Головна arrow Страхові послуги arrow Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

    Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ — вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування.
    Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та/або стихійних явищ.
    Умови добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ можуть передбачати відшкодування витрат на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення збитків, та витрат на прибирання зазначеної в договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого правилами та договором страхування, інших витрат, які пов’язані з заходами по зменшенню збитку, що виник унаслідок страхового випадку.
    Вартість (ціна, тариф) страхових послуг за цим видом страхування визначається в відповідних Правилах страхування.