NOTE: Для работы сайта необходимо включить javascript.

Головна arrow Страхові послуги arrow Добровільне страхування кредитів
Добровільне страхування кредитів

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності Позичальника за непогашення кредиту) -вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані із:

  • збитками страхувальника (кредитодавця) внаслідок непогашення або неповного погашення позичальником кредиту та/або нарахованих за ним відсотків;
  • відповідальністю страхувальника (позичальника) перед кредитодавцем за непогашення або неповне погашення кредиту та/або нарахованих за ним відсотків, визначених у кредитному договорі.

Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування кредитодавцю або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок непогашення або неповного погашення позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням позичальником зобов’язань за відповідним договором;
Вартість (ціна, тариф) страхових послуг за цим видом страхування визначається в відповідних Правилах страхування.