NOTE: Для работы сайта необходимо включить javascript.

Головна
Добровільне страхування майна

    Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] — вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)).
    Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого майна.
    Умови добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5–9 статті 6 Закону України «Про страхування») можуть передбачати страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
    Вартість (ціна, тариф) страхових послуг за цим видом страхування визначається в відповідних Правилах страхування.