NOTE: Для работы сайта необходимо включить javascript.

Головна
Обов’язкове страхування небезпечних вантажів

    Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів — здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. № 773 і проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
    Страхувальники — це суб’єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме: відправники, перевізники, одержувачі небезпечного вантажу або особа, що виконує експедиторські функції.
    Об’єктом страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.
    Страховий випадок — будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

    Розмір страхових тарифів (ціна страхових послуг) визначається відповідною Постановою Кабінету Міністрів України і залежить від класу небезпеки вантажу, виду перевезення, обсягу перевезеного вантажу:

 

РОЗМІРИ

страхових тарифів за договорами обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів залежно від класу небезпечного  вантажу і виду транспорту за 1 тонну вантажу на одне перевезення

К

л

а

с

Під-

клас

Найменування підкласу небезпечного вантажу

Залізничний

транспорт

Автомобільний

транспорт

Морський та

річковий транспорт

Авіаційний

транспорт

від-

прав-

ник

пере-

віз-

ник

одер-

жу-

вач

від-

прав-

ник

пере-

віз-

ник

одер-

жу-

вач

від-

прав-

ник

пере-

віз-

ник

одер-

жу-

вач

від-

прав-

ник

пере-

віз-

ник

одер-

жу-

вач

1

1.1

Речовини та вироби з небезпекою вибуху масою

0,175

0,25

0,075

0,21

0,3

0,09

0,245

0,35

0,105

0,175

0,25

0,075

 

1.2

Речовини та вироби з небезпекою розкидання, які не створюють небезпеки вибуху масою

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

 

1.3

Речовини та вироби з небезпекою загоряння, або незначною небезпекою вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або одночасно з усіма цими видами небезпеки, які не створюють небезпеки вибуху масою

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

0,175

0,25

0,075

0,14

0,2

0,06

 

1.4

Речовини та вироби з незначною часткою небезпеки

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

 

1.5

Речовини дуже низької чутливості з  небезпекою вибуху масою

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03

 

1.6

Вироби надзвичайно низької чутливості, які не створюють небезпеки вибуху масою

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

2

2.1

Легкозаймисті гази

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

 

2.2

Незаймисті нетоксичні гази

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

 

2.3

Токсичні гази

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

3

 

Легкозаймисті рідини

0,049

0,07

0,021

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

4

4.1

Легкозаймисті тверді речовини, амореактивні та Тверді десенсибілізовані вибухові речовини

0,049

0,07

0,021

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

 

4.2

Речовини, схильні до самозаймання

0,049

0,07

0,021

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

 

4.3

Речовини, що виділяють легкозаймисті гази у разі поєднання з водою

0,049

0,07

0,021

0,105

0,15

0,045

0,175

0,25

0,075

0,14

0,2

0,06

5

5.1

Речовини, що окислюють

0,042

0,06

0,018

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

 

5.2

Органічні пероксиди

0,042

0,06

0,018

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

6

6.1

Токсичні речовини

0,175

0,25

0,075

0,21

0,3

0,09

0,245

0,35

0,105

0,21

0,3

0,09

 

6.2

Інфекційні речовини

0,28

0,4

0,12

0,35

0,5

0,015

0,35

0,5

0,015

0,35

0,5

0,015

7

 

Радіоактивні матеріали

0,077

0,11

0,033

0,114

0,163

0,049

0,14

0,2

0,06

0,105

0,15

0,045

8

 

Корозійні  речовини

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

9

 

Інші небезпечні речовини та вироби

0,021

0,03

0,009

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03